نام واحد : تعاونی پاک نامور سوشیانت

 • استان : زنجان
 • شهر : خدابنده
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد افشار رمضانخانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خدابنده

نام محصول : ژله آماده و بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 200105000000
 • شماره مجوز : 118/7722
 • تاریخ مجوز : 26/03/1395
 • کد محصول : 1513512347
 • شرح محصول : ژله آماده و بسته بندی شده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%