نام واحد : علی اصغرمعصومی وسلیمان جمشیدی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک پایتخت...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک پایتخت بلوارتوسکا نیلوفر2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهرک صنعتی پایتخت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121771726

 • سریال مجوز : 1780846
 • شماره مجوز : 23
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اصغر معصومی
 • شرح محصول : 34201212
 • ظرفیت : 0 گلگیرخودرو
 • گروه 2 رقمی : 29/03/1386
 • گروه 4 رقمی : 29469
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1606
 • پیشرفت : 3000%
  3000%