نام واحد : آمبولانس سینا خودرو

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شریعتی...
 • تلفن شرکت : *****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرج گرمدره کوهک دوم خ امیرکبیربعدازپادگان قائم سمت چپ
 • تلفن واحد : ********261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9123972761

 • سریال مجوز : 1782509
 • شماره مجوز : 52
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : امیرعباس میرکیانی
 • شرح محصول : 34201118
 • ظرفیت : 0 اتاق ماشین آتش نشانی
 • گروه 2 رقمی : 02/10/1387
 • گروه 4 رقمی : 90332
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 178
 • پیشرفت : 16550%
  16550%