نام واحد : کوشا قطعه جهان

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا خ دلگشا خ بهارستان خ نخل قط98
 • تلفن واحد : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی عباس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9123166301

 • سریال مجوز : 1784255
 • شماره مجوز : 28
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمید رضا جلالی مقدم
 • شرح محصول : 34301129
 • ظرفیت : 0 اجزاء اگزوز
 • گروه 2 رقمی : 27/09/1386
 • گروه 4 رقمی : 54331
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 105
 • پیشرفت : 7000%
  7000%