نام واحد : پیمان کیوان و کامران طاهری پرویزآقا طاهری - ایران کمپرس

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج قدیم کرج...
 • تلفن شرکت : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج بزرگراه فتح بن بست فتح بیست و هفت پلاک 4
 • تلفن واحد : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121131448

 • سریال مجوز : 1786465
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : پیمان طاهری
 • شرح محصول : 34101415
 • ظرفیت : 0 شاسی کامیون
 • گروه 2 رقمی : 29/03/1387
 • گروه 4 رقمی : 61028
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 760
 • پیشرفت : 7000%
  7000%