نام واحد : تحقیقات صنعتی محسن بروجن

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • نشانی شرکت : بروجن - شهرک...
 • تلفن شرکت : *******382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجن - شهرک صنعتی تلفن :27760-27770
 • تلفن واحد : *******382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی بروجن
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131858396

 • سریال مجوز : 1801334
 • شماره مجوز : 32
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مسعود برجیان بروجنی
 • شرح محصول : 34201211
 • ظرفیت : 0 درب خودرو
 • گروه 2 رقمی : 17/12/1389
 • گروه 4 رقمی : 21486
 • نوع مجوز : 34-2
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 6600%
  6600%