پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 55 نتیجه
بسته بندی مرغ و گوشت به فام پروتئین سهند - تمدید37221 15111220 اماده و بسته بندی مرغ تهران 100 500 تن
پارس پروتئین شریف عین اله خدائی وحسین خدائیتمدید33572 15111220 اماده سازی بسته بندی گوشت مرغ البرز 20 600 تن
فرآورده های گوشتی پاک تلیسه - تمدید 77198 15111220 اماده سازی وبسته بندی گوشت سفید البرز 89 1,500 تن
مهتا پروتئین کیمیا - تمدید 62859 15111220 اماده بسته بندی مرغ البرز 35 500 تن
تروند پروتئین -تمدید 22292 15111220 اماده بسته بندی گوشت مرغ تهران 35 3,600 تن
فرآوری مواد پروتئینی بهبهان 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ خوزستان 60 6,000 تن
مجتمع غذایی بهاران مرکزی سهامی خاص 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ مرکزی 45 5,000 تن
صنایع بسته بندی آرین آرنوش پارس 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ مرکزی 41 700 تن
کیمیا پروتئین اطلس 15111220 بسته بندی گوشت مرغ مرکزی 57 2,000 تن
مهدی انقیاد تغییر نام از مهدی و علی اکبر انقیاد 15111220 قطعه وبسته بندی مرغ فارس 16 4,200 تن
عبادالله ذبیحی 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ اردبیل 24 675 تن
کشتارگاه صنعتی دام دشت نور 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ مازندران 30 2,500 تن
فریده توده زعیم 15111220 عمل آوری- بسته بندی و انجماد گوشت و مرغ مازندران 22 340 تن
فرآورده های گوشتی کمل شمال 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ مازندران 42 2,000 تن
مجتمع پرورش و فرآوری صنعتی بوقلمون تینا شمال 15111220 بسته بندی طیور گیلان 25 400 تن
بسته بندی و انجماد گوشت قرمز تورنگ آزادشهر 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ گلستان 27 250 تن
فخری میرزابابائی 15111220 بسته بندی مرغ یزد 20 300 تن
شرکت تعاونی تولیدی ناز مرغ قاسم و شرکاء تغییر یافته از محسن ترابی زیارتگاهی 15111220 بسته بندی گوشت و مرغ فارس 12 3,000 تن
پریسان سوسیس ستاره - شرکت 15111220 بسته بندی گوشت و مرغ قم 50 750 تن
صنایع سردخانه طلوع خزر 15111220 بسته بندی گوشت ومرغ گیلان 2 300 تن