پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه
شرکت اطعمه بستر خلیج فارس - تمدید 66177 15111311 اماده بسته بندی کله پاچه گوسفند تهران 30 2,500 تن
شرکت گیتی صنعت بهین - تمدید 30723 15111311 احشاء خوراکی حیوانات از نوع گوسفندی تهران 23 1,000 تن
تعاونی تولیدی لرگسرای نور 15111311 احشاء خوراکی حیوانات ازنوع گوسفندی مازندران 36 500 تن
کشتارگاه صنعتی دام دشت نور 15111311 احشاء خوراکی حیوانات ازنوع گوسفندی وگاو مازندران 20 1,000 تن
کشتارگاه صنعتی دام تلاشگران سوادکوه- س خ 15111311 آلایش خوراکی گوسفندی مازندران 26 572 تن
بسیم گوشت 15111311 بسته بندی الایشات خوراکی تهران 100 228 تن
پامچال آسیا 15111311 احشاء خوراکی حیوانات ازنوع گوسفندی خراسان رضوی 100 600 تن