پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 82 نتیجه
غزال نوین تهران سهامی خاص 15111710 همبرگر سیستان و بلوچستان 82 250 تن
علی فرازتمدید31339 15111710 همبرگر005کباب لقمه 005 البرز 30 1,000 تن
ابوالفضل رضائی قشلاقی 15111710 همبرگر البرز 45 400 تن
غذایی فرید مرضیه ابوالقاسمی رشتی وشرکاتمدید88299 15111710 همبرگر البرز 38 250 تن
دشت کرج تمدید 72640 15111710 همبرگر البرز 44 250 تن
محمد کلهر تمدید22660 15111710 همبرگر تهران 35 350 تن
گوشتی پاک گوشت تمدید74011 15111710 همبرگر تهران 30 100 تن
پامچال آسیا تمدید60140 15111710 همبرگر576کباب لقمه 055 تهران 51 1,225 تن
تروند پروتئین مژده دیهیم تمدید58625 15111710 فراورده های گوشتی اماده طبخ از تهران 20 2,450 تن
باژن پروتئین تهران شاملو- تمدید 89765 15111710 فراورده های خام گوشتی اماده تهران 29 500 تن
فرآورده های غذایی اورامان ماد - تمدید 83363 15111710 گوشت اماده طبخ البرز 98 1,000 تن
لذیذ آفرینان صد و ده - تمدید 26967 15111710 غذای اماده مصرف گوشتی تهران 45 1,000 تن
حسن کوخائی - تمدید 88440 15111710 انواع غذاهای اماده طبخ گوشتی تهران 40 150 تن
مجتمع فرآورده های گوشتی پونه نوین 15111710 انواع غذاهای آماده فارس 62 15,000 تن
تولیدی و پخش فرآورده های گوشتی رامسرسهامی خاص 15111710 همبرگر مازندران 26 800 تن
تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی آمل - س خ 15111710 محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده مازندران 32 21,000 تن
مجتمع مهرورزان آمل شمال-س خ 15111710 محصولات گوشتی اماده مازندران 70 2,000 تن
فراورده های غذایی نارنجستان کاسپین - س خ 15111710 محصولات گوشتی اماده مازندران 38 2,500 تن
فرآورده های گوشتی کمل شمال 15111710 محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده برای غذای انسان مازندران 42 1,000 تن
مهدی طاهر پور 15111710 غذای نیم پز باگت مازندران 16 500 تن