پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 165 نتیجه
سهامی دزدشت 15111712 همبرگر خوزستان 100 1,440 تن
جوان امید آینده 15111712 همبرگر خوزستان 100 700 تن
آرشام ایوانکی 15111712 همبرگر سمنان 100 50 تن
مانی گوشت زاهدان 15111712 همبرگر سیستان و بلوچستان 100 300 تن
نور هامون تباهه سهامی خاص 15111712 همبرگر سیستان و بلوچستان 100 810 تن
حمیدرضابردبارجهانتیغ 15111712 همبرگر سیستان و بلوچستان 100 500 تن
نوشین شیراز 15111712 همبرگر فارس 100 1,100 تن
صدک المثنی بشماره12811 مورخ 82/5/14 15111712 همبرگر فارس 100 600 تن
فرآورده های گوشتی دمس 15111712 همبرگر فارس 100 2,500 تن
فراوردهای گوشتی تحسین 15111712 همبرگر فارس 100 1,500 تن
فرآورده های گوشتی خوشنام شیراز 15111712 همبرگر فارس 100 600 تن
فرآورده های گوشتی لقمک گوشت جنوب21590مورخ82/8/18 15111712 همبرگر و کباب فارس 100 800 تن
تولیدی همبرگروبسته بندی گوشت پیوندشمس 15111712 همبرگر فارس 100 1,000 تن
فرآوردهای زرین مارال 15111712 همبرگر فارس 100 1,000 تن
محمدعلی جوانمردی و محمدحسین نوشین رادتعطیل 15111712 همبرگر فارس 100 200 تن
فرآورده های غذائی توژی شیراز مکمل بهره برداری10946مورخ3/ 15111712 همبرگر فارس 100 300 تن
نگین لارستان 15111712 همبر گر فارس 100 300 تن
فرآوردهای گوشتی وکنسروی شام شام احسان کازرون 15111712 همبرگر فارس 100 500 تن
تعاونی مجتمع یاس ممسنی 15111712 همبرگر فارس 100 700 تن
تعاونی 2902 15111712 همبرگر فارس 100 840 تن