پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 101 تا 120 از کل 122 نتیجه
فراورده های گوشتی شکوهیه 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور قم 100 100 تن
علی اصغر رحمت زاده 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور یزد 100 100 تن
خوش خوراک همبرگر 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور آذربایجان شرقی 100 15 تن
گروه صنایع غذایی فارسی 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 3,160 تن
فرشته ماه آسمانی 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور قم 100 200 تن
پرشین پودر آسیا 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 175 تن
بهین پروتیین رباط 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 400 تن
پاک تلیسه 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور البرز 100 350 تن
مجتمع فرآورده های گوشتی درسا سیمیا 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور مرکزی 100 1,500 تن
ریحان خوراک پارسیان 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 250 تن
توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور بوشهر 100 130 تن
فرآورده های گوشتی یاسین پروتیین مازندران 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور مازندران 100 90 تن
فرآورده های غذائی تانیا خوراک پارسیان 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 250 تن
مجتمع صنایع غذایی مائده 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 110 تن
یلدا دریا منطقه آزاد انزلی 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور گیلان 100 350 تن
سرژیک و ژرژیک هاکوپیان میلاگردی 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 930 تن
تعاونی تولیدی بسته بندی مواد غذائی و پروتئینی مهدی گوشت قائم 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور مازندران 100 700 تن
آرمان گوشت 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور کرمان 100 1,500 تن
آذرمحصول 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور آذربایجان شرقی 100 50 تن
پروتئین گستر سینا 1511512409 انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور تهران 100 900 تن