پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 63 نتیجه
خدمات تولیدی و صادراتی خرم شط 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی خوزستان 100 4,500 تن
تعاونی صنایع غذائی آریان 15121411 عمل آوری -انجماد ماهی سیستان و بلوچستان 100 2,000 تن
مجتمع صنایع شیلاتی خلیج فارس 15121411 عمل آوری وبسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 1,000 تن
حجت زمانیان 15121411 عمل آوری وبسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 100 تن
فرآورده های دریایی ساحل صیدکنارک 15121411 عمل آوری و بسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 7,500 تن
فرآورده های غذائی شایان کنارک 15121411 عمل آوری وبسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 2,430 تن
محصولات دریایی جهان ستاره چابهارسهامی خاص 15121411 عمل آوری-بسته بندی-انجمادماهی سیستان و بلوچستان 100 2,000 تن
محمدحسین رئیسی 15121411 عمل آوری و بسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 1,041 تن
فرآوری تابان دریاسهامی خاص 15121411 عمل آوری و بسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 1,850 تن
نور هامون تباهه سهامی خاص 15121411 انجمادوبسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 2,800 تن
محمدحسن اهرمی 15121411 عمل آوری وبسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 100 2,800 تن
خزرتولیدب ش 2371 م 73/5/13 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی گیلان 100 1,000 تن
تولیدات مواد غذایی خلیج فارس سردخانه بازرگان 15121411 عمل آوری وبسته بندی ماهی هرمزگان 100 1,000 تن
شیل گوهر 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی هرمزگان 100 500 تن
محصولات دریایی و پروتئینی قهرمان خلیج فارس 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی هرمزگان 100 1,400 تن
مروارید صید هرمز 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی هرمزگان 100 700 تن
فرآورده های گوشتی بهکام میبد 15121411 بسته بندی ماهی یزد 100 100 تن
فراورده های دریائی کیانیان شمال 15121411 عما اوری انجماد و بسته بندی ماهی گلستان 100 1,100 تن
آقای امیرمحمد قراگوزلو 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی البرز 100 1,800 تن
تعاونی مجتمع کشاورزی تولید پرورش جام طلایی نقده 15121411 عمل اوری وب سته بندی ماهی آذربایجان غربی 100 500 تن