پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 67 نتیجه
دل آرای دز 15131140 فرآوری وبسته بندی میوه جات خشک خوزستان 100 149 تن
دل آرای دز 15131140 فرآوری وبسته بندی صیفی جات خشک خوزستان 100 362 تن
عبدالحمید قلمبر 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک خوزستان 100 5 تن
تعاونی تولیدی صنایع غذائی فارس 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک فارس 100 2 تن
تعاونی تولیدی زیست آفرین 15131140 بسته بندی انواع صیفی جات و سبز فارس 100 200 تن
پارس لیانتعاونی چندمنظوره ایثارگران 15131140 سبزیجات خشک فارس 100 650 تن
پارس محشر جنوب 15131140 بسته بندی سبزیجات خشک فارس 100 250 تن
مرکز مشارکت زنان نیکوکار بنی فاطمه س 15131140 فرآوری و بسته بندی میوه و سبزیجات خشک فارس 100 50 تن
شرکت بهناب کویر 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک کرمان 100 300 تن
صنایع کویر جوپار 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک کرمان 100 400 تن
صنایع غذایی کوثر کویر رفسنجان 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک کرمان 100 100 تن
گروه صنعتی و خدماتی امیرنامی نومنطقه ازادانزلی بامسئولیت مح 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک گیلان 100 300 تن
مهوار قانع س خ 15131140 فراوری وبسته بندی انواع میوه توت فرنگی-آلبالو-هلو و... مازندران 100 310 تن
شن و ماسه فجر مهیار جمشید اباد 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک مازندران 100 120 تن
الماس یار 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک مازندران 100 450 تن
تعاونی چندمنظوره عام بانوان کوثریزد 15131140 شستشو- انجمادوبسته بندی سبزی یزد 100 800 تن
سپیده خان یلان 15131140 الوچه خشک شده اردبیل 100 360 تن
ابوالفضل فاریابی 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک قم 100 30 تن
صنایع غذائی ایرانیان خوراک پارس سهام خاص 15131140 بسته بندی میوه جات خشک قزوین 100 600 تن
میعاد سبز آرمان 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک قزوین 100 234 تن