پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 243 نتیجه
صنایع غذایی کامکارجنوب ایذه 15131230 ترشیجات خوزستان 100 800 تن
فدک نارجنوب 15131230 ترشیجات خوزستان 100 1,000 تن
سهامی دزدشت 15131230 ترشیجات خوزستان 100 3,000 تن
گیلوان زیتون 15131230 ترشیجات زنجان 100 150 تن
صنایع غذایی جنوب فارس 15131230 انواع ترشیجات فارس 100 500 تن
فارس بازرگان 15131230 ترشیجات فارس 100 300 تن
تعاونی نارسیب المثنی بشماره11724مورخ18/8/76 15131230 ترشیجات فارس 100 1,000 تن
تولیدی تیوندشت 15131230 ترشیجات فارس 100 200 تن
نایع غذایی ریحان میخکتغییریافته از تولیدی سس میخک 15131230 ترشیجات فارس 100 400 تن
قدرت ا000وحشمت ا000پرچمی 15131230 ترشیجات فارس 100 1,200 تن
هماگون 15131230 انواع ترشی فارس 100 200 تن
تولیدی فرآورده های غذائی بهشادمرودشت 15131230 ترشیجات فارس 100 600 تن
صحرای جهرم 15131230 ترشیجات فارس 100 60 تن
چشمه سفیدممسنی 15131230 ترشیجات فارس 100 600 تن
زرداسه 15131230 ترشیجات فارس 100 1,000 تن
گل قطره میمند فارس 15131230 ترشی فارس 100 280 تن
کشت و صنعت دشت پاسارگاد 15131230 ترشیجات فارس 100 500 تن
تعاونی تولیدی بافه مکمل بهره برداری 9729مورخ9/ 15131230 ترشی فارس 100 500 تن
تعاونی تولیدی چندمنظوره عام پیشگامان سازندگی ایثارگران 15131230 ترشیجات فارس 100 1,000 تن
نخل گلگون 15131230 انواع ترشی فارس 100 5,000 تن