پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 59 نتیجه
شایان بسته مازند 15131634 کنسرو زیتون مازندران 30 500 تن
محمود و رامین قاسمی پور 15131634 کنسرو زیتون گیلان 17 100 تن
مهدی میرزا خلف لو نماینده تعاونی 15131634 کنسرو زیتون گیلان 37 150 تن
تولید وبسته بندی زیناب رودبار گیلان 15131634 کنسروزیتون گیلان 97 200 تن
آفتاب و مهتاب شمال 15131634 کنسرو زیتون گیلان 32 530 تن
محمدرضا رسولی 15131634 کنسرو زیتون گیلان 25 300 تن
عیسی میر قلی وند چگینی 15131634 کنسرو زیتون گیلان 32 500 تن
تعاونی کنسرو زیتون و ترشیجات و بسته بندی روغن زیتون یاقوت سبز کلشتر 15131634 کنسروزیتون گیلان 95 600 تن
کشت و صنعت صبا زیتون رودبار 15131634 کنسروزیتون گیلان 96 2,000 تن
صنایع غذایی و بسته بندی مسکوت گلستان 15131634 کنسروزیتون گلستان 11 100 تن
علی کلهر 15131634 بسته بندی زیتون قزوین 3 300 تن
ناصر کشاورز 15131634 کنسروزیتون گیلان 89 400 تن
صدف کاوان سبز 15131634 کنسروزیتون زنجان 64 1,000 تن
آریا زیتون گیلان 15131634 کنسروزیتون گیلان 50 1,100 تن
تعاونی تولید و بسته بندی زیتون و روغن زیتون مهر کوهپایه رودبار 15131634 کنسروزیتون گیلان 61 200 تن
ایمان پورغریب شاهی شهربابک 15131634 زیتون یزد 4 1,500 تن
آذر کیمیا خمسه 15131634 کنسروزیتون زنجان 7 550 تن
تعاونی بسته بندی دیبا گران طارم 15131634 کنسروزیتون زنجان 43 200 تن
یسد عبدالرسول سجادی 15131634 کنسروزیتون گیلان 15 200 تن
مهراب چگینی 15131634 کنسروزیتون زنجان 2 500 تن