پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر سال 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 95 نتیجه
سید حسین ناجیان - تمدید 67619 15135010 سردخانه تهران 28 10,000 تن
منصورعالم زاده محسن فرقانی حمید گائینیان مقدم 15135010 سردخانه تهران 52 1,000 تن
سردخانه میوه جات وتره بار جابان - تمدید 89434 15135010 سردخانه تهران 35 10,000 تن
پوریا خدمات مسجدسلیمان 15135010 خدمات سردخانه ای خوزستان 53 1,000 تن
فاطمه بن سعید 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 7 1,000 تن
غلامرضا شفیعی 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی کرمانشاه 6 10,000 تن
صنایع غذایی بسته بندی کلارا- شرکت 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی اصفهان 57 1,000 تن
سردخانه سپیدبرفی کرکس - شرکت 15135010 خدمات سردخانه ای اصفهان 36 2,000 تن
سلیمانی - ابراهیم 15135010 خدمات سردخانه ای اصفهان 85 2,000 تن
ابوالقاسم شرفی 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی کهگیلویه و بویر احمد 95 2,500 تن
آریس آمل 15135010 خدمات سردخانه ای خوزستان 90 2,000 تن
علی بهرام زاده 15135010 خدمات سردخانه ای خوزستان 10 1,000 تن
میثم پریچه 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 61 700 تن
زرین مرغ کارون 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 10 500 تن
تولید فرآورده های لبنی کاله 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 9 2,000 تن
سکینه رفعتی 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی کرمان 5 1,000 تن
یاور کاران دزفول 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 50 500 تن
محمود عابدی نژاد 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی مازندران 87 3,000 تن
کشدابر 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 2,000 تن
سردخانه میانه 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 1,000 تن