پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 83 نتیجه
سید حسین ناجیان - تمدید 67619 15135010 سردخانه تهران 28 10,000 تن
منصورعالم زاده محسن فرقانی حمید گائینیان مقدم 15135010 سردخانه تهران 52 1,000 تن
سردخانه میوه جات وتره بار جابان - تمدید 89434 15135010 سردخانه تهران 35 10,000 تن
پوریا خدمات مسجدسلیمان 15135010 خدمات سردخانه ای خوزستان 53 1,000 تن
فاطمه بن سعید 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 7 1,000 تن
غلامرضا شفیعی 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی کرمانشاه 6 10,000 تن
تولید فرآورده های لبنی کاله 15135010 خدمات سردخانه ای خوزستان 90 2,000 تن
علی بهرام زاده 15135010 خدمات سردخانه ای خوزستان 10 1,000 تن
میثم پریچه 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 63 700 تن
زرین مرغ کارون 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 10 500 تن
تولید فرآورده های لبنی کاله 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 9 2,000 تن
سکینه رفعتی 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی کرمان 5 1,000 تن
یاور کاران دزفول 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی خوزستان 50 500 تن
کشدابر 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 2,000 تن
سردخانه میانه 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 1,000 تن
باغداران مرند 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 10,000 تن
مهردادآزادی 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 300 تن
رسول غبرائی-ارس 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 750 تن
خوشگوارتبریز 15135010 خدمات سردخانه ای آذربایجان شرقی 100 5,000 تن
یخکده 15135010 خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی آذربایجان شرقی 100 3,000 تن