پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 59 نتیجه
صنایع غذایی و آشامیدنی تهران گوار 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) تهران 100 10,000 تن
لوتوس ایرانیان ماد 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) قم 100 50 تن
بهدشت شایان 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) آذربایجان شرقی 100 2,500 تن
خوشگوار تبریز 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) آذربایجان شرقی 100 18,500 تن
کیمیا افشان جهان 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) البرز 100 275 تن
لبنیات مادی می ماس 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) تهران 100 2,400 تن
نان صنعتی کماج گندمک 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) البرز 100 500 تن
آرش نوش پارس چکاوک 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) یزد 100 1,800 تن
شرکت تعاونی کاوش گستران کرانه کاسپین 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) خراسان جنوبی 100 10,000 تن
آذر کام 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) آذربایجان غربی 100 5,500 تن
زمزم گرگان 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) گلستان 100 1,000 تن
شرکت آدان نوش 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) خراسان جنوبی 100 10,000 تن
آذین شوشتر 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) خوزستان 100 16,000 تن
شرکت خوبان نوش سپاهان 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) اصفهان 100 26,000 تن
شیرین عسل واحد شماره 2 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) آذربایجان شرقی 100 10,000 تن
خوش طعم بهارک اردبیل 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) اردبیل 100 4,500 تن
مجتبی دهقان طرزجانی 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) البرز 100 200 تن
تولیدی لبن زاگو آمل 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) مازندران 100 3,000 تن
عالیفرد 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) تهران 100 30,000 تن
آذر کام 1513512587 نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) آذربایجان غربی 0 5,500 تن