پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 23 نتیجه
تولید وبسته بندی زیناب رودبار گیلان 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 97 50 تن
خانم مینا کشاورز مرآت 15141245 بسته بندی زیتون پرورده و روغن زیتون قزوین 2 30 تن
ناصر کشاورز 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 89 50 تن
تعاونی پارس بنیاد لنگرود 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 2 800 تن
تعاونی تولیدی آرمان مهر کردکوی 15141245 بسته بندی روغن زیتون گلستان 18 1,000 تن
آریا زیتون گیلان 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 50 1,500 تن
رقیه رسولی 15141245 بسته بندی روغن زیتون زنجان 1 5,000 تن
مهدی کشاورز محمدیان 15141245 بسته بندی روغن زیتون قزوین 4 800 تن
تعاونی تولید و بسته بندی زیتون و روغن زیتون مهر کوهپایه رودبار 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 61 100 تن
کندو فردوس 15141245 بسته بندی روغن زیتون گلستان 20 200 تن
شرکت صنایع غذایی پاییزان گیلوان 15141245 بسته بندی روغن زیتون زنجان 42 700 تن
تعاونی توسعه روستایی یاقوت سبز آلتین کش 15141245 بسته بندی روغن زیتون قزوین 5 200 تن
اروم آدا 15141245 روغن خام زیتون آذربایجان غربی 100 50 تن
شهد گلهای طبیعت 15141245 بسته بندی روغن زیتون زنجان 100 100 تن
نیکان شهد بارز 15141245 بسته بندی روغن زیتون زنجان 100 1,200 تن
نوش تاک شیراز 15141245 بسته بندی روغن زیتون فارس 100 500 تن
تولیدی دشت مرغاب مکمل بهره برداری19190مورخ19/12 15141245 بسته بندی روغن زیتون فارس 100 6,900 تن
تعاونی صنایع غذائی کسری شمال - نجفی 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 100 100 تن
کریم ملک ویائی 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 100 200 تن
فرآورده های غذائی سرزمین سبز ایرانیان 15141245 بسته بندی روغن زیتون گیلان 100 300 تن