پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 344 نتیجه
فرآورده های لبنی بامدادان بوشهر 15201236 دوغبدون گاز بوشهر 40 3,000 تن
هیراب ویژه پارس 15201236 دوغبدون گاز بوشهر 24 40,000 تن
مجتمع تولیدی سحرصنعت شرق 15201236 دوغ بدن گاز سیستان و بلوچستان 98 2,000 تن
تعاونی 663 بهنوش تمدید36928 15201236 دوغ تهران 30 450 تن
بازرگانی روناک یاقوپلوسیتمدید55073 15201236 دوغ البرز 57 30 تن
فریبرزپالیزبان وشرکاتتمدید63025 15201236 دو غ تهران 48 150 تن
اتونوم تمدید42567 15201236 دوغ بدون گاز البرز 40 3,000 تن
طلوع کشت وصنعت آسیاتمدید38035 15201236 دوغ تهران 45 800 تن
شرکت پرشیا صنعت آسیا - تمدید32460 15201236 دوغ بدون گاز تهران 20 7,500 تن
شرکت صنایع شیر جلگه کویر - تمدید 67063 15201236 دوغ تهران 99 600 تن
شیروفراورده های شیری مازن لبن خزرسبزینه تمدید24236 15201236 دوغ بدون گاز تهران 20 3,000 تن
محمدسعید میرداماد اصفهانی - تمدید37879 15201236 دوغ بدون گاز البرز 86 425 تن
بهار شیر گله - تمدید 43904 15201236 دوغ بدون گاز تهران 36 600 تن
بهاور عقیق تمدید57852 15201236 دوغ بدون گاز تهران 30 1,000 تن
هستی لبن پاکدشت 15201236 دوغ بدون گاز تهران 95 1,750 تن
شاهیده فربود بین الملل 15201236 دوغ بدون گاز پاستوریزه البرز 55 3,200 تن
نوین فرآور ترخان 15201236 دوغ بدون گاز تهران 1 2,160 تن
شرکت نوژان امرتات - تمدید 61456 15201236 دوغ بدون گاز تهران 5 2,500 تن
نوشین صنعت سلامت غلامرضا پورصفر - تمدید 81697 15201236 دوغ بدون گازپاستوریزه تهران 5 3,000 تن
عطاء اله رضالو 15201236 دوغ بدون گاز پاستوریزه البرز 57 1,500 تن