پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 225 نتیجه
تعاونی 1446گرماگسترخرم شقایق 15331110 خوراک اماده طیور لرستان 100 10 تن
خوراک دام طیور دامپروران زنجان 15331110 خوراک اماده طیور زنجان 100 15,000 تن
کشت و صنعت دشت خرم دره 15331110 خوراک اماده طیور زنجان 100 25,000 تن
تعاونی تولیدخوراک دام وطیورشماره 17 سمنان 15331110 خوراک اماده طیور سمنان 100 12,000 تن
تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخم گذار سمنان 15331110 خوراک اماده طیور سمنان 100 25,000 تن
کارخانه خوراک دام وطیورکویرسمنان 15331110 خوراک اماده طیور سمنان 100 15,000 تن
خوراک دام استخر 15331110 خوراک طیور و آبزیان فارس 100 67,500 تن
حیدر اصغری 15331110 غذاهای اماده برای حیوانات خو فارس 100 15,000 تن
تعاونی مرغداران ممسنی 15331110 غذاهای اماده برای حیوانات خو فارس 100 1,000 تن
کشت وصنعت دامپروری فارس 15331110 خوراک طیور فارس 100 48,000 تن
تعاونی تولیدی 21 بیضا 15331110 خوراک طیور فارس 100 20,000 تن
صنعتی غذائی شمیم لارستان 15331110 خوراک طیور فارس 100 2,000 تن
دریا دشت دانه 15331110 انواع خوراک طیور فارس 100 6,500 تن
تعاونی شام شام خوراک سروستان 15331110 خوراک طیور فارس 100 10,000 تن
علیرضازارع 15331110 خوراک طیور فارس 100 10,000 تن
تعاونی پویا دانه جهرم 15331110 خوراک طیور فارس 100 25,000 تن
مجتمع خوراک دام وطیور فارس 15331110 خوراک طیور فارس 100 36,000 تن
رادآردپارس احسان روحانی راد 15331110 خوراک آماده طیور فارس 100 30,000 تن
تیکا خوراک طیور 15331110 خوراک اماده طیور کرمان 100 12,000 تن
مجتمع تولیدی سیرجان ماکیان 15331110 خوراک اماده طیور کرمان 100 5,000 تن