پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 244 نتیجه
علیرضاتاج کی 15411141 انواع نانهای صنعتی زنجان 100 584 تن
چکاوک صحرا 15411141 نان صنعتی زنجان 100 1,825 تن
فرآورده های گندم طلائی سمنان 15411141 نان صنعتی -نان اروپائی سمنان 100 400 تن
تولیدی بازرگانی رز سفید گرمسار 15411141 نان صنعتی - نان اروپائی سمنان 100 1,320 تن
تولیدی نان صنعتی خوشه رضوان 15411141 انواع نان حجیم فارس 100 300 تن
علیرضا عبدالهی شمسی 15411141 انواع نان صنعتی فارس 100 750 تن
جلال دهقانی 15411141 انواع نان حجیم و نیمه حجیم فارس 100 300 تن
احمداسد سنگابی 15411141 انواع نان حجیم نیمه حجیم مغزی فارس 100 1,500 تن
نان ماشینی شهیدباهنرکرمان مکمل5800/5-7/8/1379و4141/5-12/3/81 15411141 نان صنعتی -نان اروپائی کرمان 100 1,000 تن
علی زیدابادی نژاد 15411141 نان صنعتی کرمان 100 432 تن
محسن مجرینمکمل 5900/5مورخ 17/4/80نان گندم زار 15411141 انواع نان حجیم شده کرمان 100 2,200 تن
علی قاسمی سعیدی نان خوشه گندم 15411141 نان صنعتی -نان اروپائی کرمان 100 1,100 تن
شرافت مجاز 15411141 تولید انبوه نان صنعتی جنوب کرمان 100 1,200 تن
خیریه حضرت زینب س 15411141 نان صنعتی -نان اروپائی کرمان 100 1,000 تن
تعاونی گل گندم عنبر آباد 15411141 نان صنعتی -نان اروپائی جنوب کرمان 100 800 تن
داریوس اسکندری زاده 15411141 نان صنعتی -نان اروپائی جنوب کرمان 100 1,380 تن
فرهاد محمدی ساردو 15411141 نان صنعتی -نان اروپائی جنوب کرمان 100 1,600 تن
حسین ذوالفقاری 15411141 نان صنعتی - نان اروپائی کرمان 100 400 تن
مسعود شیرانی 15411141 نان صنعتی - نان اروپائی جنوب کرمان 100 900 تن
نانوا پخت بابکان 15411141 نان صنعتی - نان اروپائی کرمان 100 530 تن