پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 195 نتیجه
شیرین گستر جوین 15421221 قند کله وحبه ازشکر خراسان رضوی 100 2,350 تن
ورنا آذر 15421221 قند کله وحبه ازشکر زنجان 100 300 تن
فراسازان سمنان 15421221 قندحبه از شکر سمنان 100 1,500 تن
قندریزان زاهدان 15421221 قندحبه و کله سیستان و بلوچستان 100 2,160 تن
محمدحسین مباشری 15421221 قند حبه از شکر سیستان و بلوچستان 100 1,080 تن
حمیدرضا عارف آخر 15421221 قندکله وحبه از شکر سیستان و بلوچستان 100 4,550 تن
قند معظم 15421221 قندحبه ازشکر سیستان و بلوچستان 100 17,500 تن
فاطمه معصومی یخدان 15421221 قند کله وحبه از شکر سیستان و بلوچستان 100 2,000 تن
قندحبه بلورین شیراز المثنی بشماره 1743 مورخ 21/2/78 15421221 قند حبه فارس 100 5,000 تن
منصورعمرانیان 15421221 قندحبه ازشکر فارس 100 3,467,500 تن
قند مرودشت 15421221 خرد کردن و بسته بندی قند کله فارس 100 1,000 تن
شیرین گوارشیراز 15421221 قندحبه ازشکر فارس 100 3,000 تن
شیرین گوارشیراز 15421221 قندکله پرسی فارس 100 1,200 تن
محمد حقیقی 15421221 قندحبه ازشکر فارس 100 1,500 تن
سیدنورالدین عمرانیان و شرکا 15421221 قندحبه فارس 100 2,000 تن
قند حبه ستاره کازرون 15421221 تولید و بسته بندی قند حبه فارس 100 800 تن
شیراز تابان المثنی11604مورخ 82/1/30 15421221 قند حبه فارس 100 2,100 تن
تعاونی مرزنشینان لامردوحومه 15421221 قندحبه فارس 100 660 تن
مجتمع غذائی ارژن 15421221 قندحبه فارس 100 1,300 تن
صنایع غذایی جهان بهاران شیراز 15421221 انواع قند حبه کبریتی و سایر فارس 100 1,300 تن