پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 48 نتیجه
علی محمد پنبه کار موسوی 15431347 حلواارده - حلواشکری خوزستان 35 210 تن
حلواشکری مروارید 15431347 حلواارده -حلواشکری فارس 20 800 تن
تولیدی پارس ماهان شمال س.خ 15431347 حلواارده - حلواشکری مازندران 40 3,000 تن
تولیدی موادعذایی پگاه تولید حلواشکری 15431347 حلواارده -حلواشکری لرستان 29 1,250 تن
عباس جعفری نژاد 15431347 حلواشکری-حلوا ارده یزد 27 10,000 تن
ناصر و محمد هاتفی اردکانی 15431347 حلواارده-حلواشکری یزد 87 800 تن
زرین جام النا 15431347 حلوا ارده و شکری مرکزی 2 300 تن
تعاونی نسیم پدیده کویر 15431347 حلواارده - حلواشکری یزد 20 600 تن
ناصر وحیدی 15431347 حلواارده - حلواشکری هرمزگان 2 5 تن
نساجی کامرانی-عبداله 15431347 حلواارده - حلواشکری اصفهان 92 100 تن
حلوا ارده شهدینه کویر ایرانیان 15431347 حلواارده - حلواشکری یزد 4 600 تن
غلامعلی آوازش 15431347 حلواارده - حلواشکری مرکزی 0 600 تن
قصر گل کاشان-شرکت 15431347 حلواارده - حلواشکری اصفهان 25 400 تن
حسن سرافراز 15431347 حلواارده - حلواشکری یزد 4 700 تن
محمدجواد جهازی 15431347 حلواارده - حلواشکری یزد 1 500 تن
سلمان نعمتی 15431347 حلوا خراسان رضوی 0 300 تن
مروارید نو - شرکت 15431347 حلواارده - حلواشکری اصفهان 100 150 تن
نعمت اله شریفی 15431347 حلوا شکری تهران 100 1,870 تن
حلواسازی دراج 15431347 حلوا شکری تهران 100 1,000 تن
نعمت اله شریفی 15431347 حلوا شکری تهران 100 500 تن