پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 24 نتیجه
تعاونی 368 ببسته بندی حبوبات و خشکبار پردیس غرب 15441120 انواع رشته غذایی آذربایجان غربی 4 500 تن
تعاونی تولیدی صفا ماکارون محموداباد 15441120 انواع رشته غذایی مازندران 12 3,000 تن
احمد خاوری 15441120 انواع رشته غذایی کردستان 48 300 تن
رحیم آریا نیا 15441120 انواع رشته غذایی آذربایجان شرقی 17 1,000 تن
یکتا رشته سوکهریز 15441120 انواع رشته غذایی زنجان 8 70 تن
حسین روستایی 15441120 انواع رشته غذایی مازندران 2 700 تن
رشته بری سنبل مراغه 15441120 رشته آش آذربایجان شرقی 100 250 تن
ضیافت البرز 15441120 انواع رشته غذایی کرمانشاه 100 400 تن
عدل ماکارون جعفرشاه رستم بیک 15441120 رشته غذا البرز 100 400 تن
اصغر کرمی 15441120 رشته آشی و پلوئی البرز 100 300 تن
شرکت ساحل پاک 15441120 رشته غذا البرز 100 375 تن
محمدمهدی نخعی ومهدی وکیل باشی وصادق کرمیامانی اسطح کوهی 15441120 رشته تهران 100 170 تن
برمایون 15441120 انواع رشته غذایی خراسان رضوی 100 1,000 تن
تعاونی رشته بری بهدیس محمدی 15441120 انواع رشته غذایی زنجان 100 540 تن
گلنارمهرآبادی 15441120 انواع رشته غذایی سمنان 100 450 تن
یداله نیک اقبال 15441120 انواع رشته غذایی لرستان 100 900 تن
حبیب فرحی مقدم 15441120 انواع رشته غذایی لرستان 100 900 تن
حسین جان بزرگی انواع رشته آش 15441120 انواع رشته غذایی لرستان 100 900 تن
غلامحسین طاهری رشته 15441120 انواع رشته غذایی لرستان 100 800 تن
محمود شاهین فر 15441120 انواع رشته غذایی لرستان 100 900 تن