پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 163 نتیجه
کشت وصنعت قارچ بی بی تمدید7573 15491211 بسته بندی چای البرز 40 200 تن
اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی وکشاورزی ایران - تمدید 77275 15491211 اماده سازی و بسته بندی چای تهران 86 360 تن
چای مینای تهران تمدید 28069 15491211 آماده سازی وبسته بندی چای تهران 74 500 تن
علیرضا زمانی فلاح زوارهتمدید56403 15491211 آماده سازی وبسته بندی چای تهران 82 500 تن
سیداحمد جوزی شهین دخت قباخلو تمدید65723 15491211 چای جعبه ای تهران 45 35 تن
گروه صنعتی ممتاز مهامیرتمدید39134 15491211 چای جعبه ای البرز 44 2,500 تن
ابراهیم و نسا مختاری - تمدید38693 15491211 چای جعبه ای تهران 30 2,500 تن
شرکت پیشرو پویان صنعت - تمدید 39164 15491211 اماده سازی بسته بندی چای جعبه تهران 28 500 تن
علی احمدی - تمدید 31945 15491211 اماده سازی وبسته بندی چای تهران 45 150 تن
حسنعلی حسنی عسگر احمدی تمدید33782 15491211 اماده سازی بسته بندی چای جعبه تهران 30 300 تن
محسن شکروی - تمدید 22232 15491211 اماده سازی بسته بندی چای تهران 60 800 تن
آریا شهریار پارسیان - تمدید 20634 15491211 چای جعبه ای وکیسه ای تهران 35 50 تن
شرکت بازرگانی آروین اعتماد مهر - تمدید 32501 15491211 اماده سازی بسته بندی چای جعبه تهران 30 200 تن
رستا ایمن دارو 15491211 اماده بسته بندی چای جعبه تهران 68 2,000 تن
خسرو آسترکیتمدید54064 15491211 اماده بسته بندی چای جعبه البرز 23 1,000 تن
بهمن فراهانی- تمدید97137 15491211 اماده بسته بندی چای جعبه ای تهران 45 1,000 تن
نگین زعفران افق دشت طلائی پایدارتمدید76652 15491211 چای جعبه ای تهران 20 500 تن
غذایی مارال گستر مهیار 15491211 اماده بسته بندی چای جعبه تهران 2 1,000 تن
شرکت پوشینه مه گل - تمدید 70986 15491211 چای جعبه تهران 60 1,500 تن
بازرگانی تخت جمشید سپهر 15491211 اماده سازی و بسته بندی چای جعبه ای تهران 44 500 تن