پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 57 نتیجه
جوانه شهریارکنودی 15492111 تولید وبسته بندی آجیل خراسان رضوی 30 1,500 تن
میمنت حاجی زاده گل 15492111 تولید وبسته بندی آجیل خراسان رضوی 95 170 تن
مواد غذائی دریای توس 15492111 تولید وبسته بندی آجیل خراسان رضوی 38 150 تن
مستوره عابد سعیدی 15492111 تولید وبسته بندی آجیل کردستان 26 750 تن
حسن نجف زاده 15492111 تولید وبسته بندی آجیل اردبیل 56 500 تن
تعاونی تولیدی و توزیعی گل آفتاب رامسر 15492111 تولید وبسته بندی آجیل مازندران 33 2,300 تن
محمد مهدی ابراهیمی پور 15492111 تولید وبسته بندی آجیل گیلان 27 400 تن
تعاونی تولیدی و بسنه بندی آجیل خشکبار و حبوبات عزیز شاهدونه 15492111 تولید وبسته بندی آجیل گلستان 16 500 تن
مجتمع صنایع غذائی و بسته بندی شیرین فرد گیلانسهامی خاص 15492111 تولید وبسته بندی آجیل گیلان 37 300 تن
نوری-حسن 15492111 تولید وبسته بندی آجیل اصفهان 7 400 تن
شرکت تعاونی وبسته بندی خشکبار6508نگین صفا 15492111 تولید وبسته بندی آجیل آذربایجان شرقی 64 1,100 تن
تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود 15492111 تولید وبسته بندی آجیل سمنان 9 200 تن
شرکت تولید و بسته بندی محصولات غذایی نوبهار 111 شهر سبز تغییر یافته از علیرضا عباسی 15492111 تولید و بسته بندی آجیل فارس 8 300 تن
سعیددیندارصفا 15492111 تولید وبسته بندی آجیل - فرآوری آجیل ومغزدانه های خوراکی آذربایجان شرقی 20 500 تن
جمعه قلی ایمر 15492111 تولید و بسته بندی اجیل گلستان 10 500 تن
تعاونی تولید و بسته بندی مواد غذایی تقدیم کلاله 15492111 تولید و بسته بندی اجیل گلستان 1 500 تن
ایمان عبدی 15492111 بسته بندی آجیل خراسان رضوی 0 300 تن
فرش گیلان 15492111 تولید وبسته بندی آجیل گیلان 55 1,000 تن
تولیدوبسته بندی آجیل وخشکبار 15492111 تولید وبسته بندی آجیل کرمان 2 30 تن
فن آوران تجارت پاژ هیراد 15492111 آجیل خراسان رضوی 5 450 تن