پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 337 نتیجه
تعاونی بسته بندی گیاهان دارویی امین نوقاب 15492411 بسته بندی ادویه جات خراسان رضوی 100 100 تن
خوشه زرین امید 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جا خوزستان 100 1,500 تن
عبدالحمید قلمبر 15492411 ا خوزستان 100 1,360 تن
بسته بندی پیمان فرد جنوب 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات خوزستان 100 40 تن
تعاونی بسته بندی گلدانه احرار 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات زنجان 100 200 تن
تعاونی تولیدی ارغوان هیدج 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات زنجان 100 10 تن
نمک تصفیه هدیه 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جا سمنان 100 450 تن
تعاونی گلفام ایوانکی 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جا سمنان 100 500 تن
زرین پاراج شرق 15492411 بسته بندی ادویه جات سمنان 100 15 تن
گلبانگ شاهرود 15492411 بسته بندی ادویه جات سمنان 100 45 تن
نهال فلفل 15492411 آسیاب وبسته بندی فلفل سمنان 100 300 تن
نهال فلفل 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات سمنان 100 300 تن
تولیدی وبسته بندی نگین گسترساعی 15492411 بسته بندی ادویه جات سمنان 100 430 تن
قصرشیرین شکلات 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات سمنان 100 180 تن
رنگین دانه پارس 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات سمنان 100 50 تن
عبدالحکیم ریگی میرجاوه 15492411 بسته بندی ادویه جات سیستان و بلوچستان 100 320 تن
نمک سپیددانه شیراز 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات فارس 100 400 تن
تعاونی تولیدی صنایع غذائی فارس 15492411 آسیاب و بسته بندی انواع ادویه فارس 100 400 تن
تعاونی زرین پودر 15492411 درجه بندی وبسته بندی ادویه جات فارس 100 750 تن
محمدقاسم و هوشنگ معتمدی کیما طعم غذایی دوسیتا تعطیل 15492411 بسته بندی ادویه جات فارس 100 300 تن