پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 636 نتیجه
تعاونی قند حبه بوشهر صدف گروه 73 15492711 پاک کردن وبسته بندی حبوبات بوشهر 40 200 تن
حمیدرضا شهنازی نیاو شیرعلی ناروئی 15492711 پاک کردن وبسته بندی حبوبات سیستان و بلوچستان 69 1,000 تن
دشت آذرطعام جوانشیرعابدی 15492711 آماده سازی بسته بندی حبوبا تهران 35 2,000 تن
تعاونی بسته بندی پیام اخوان شهریاربسابی تمدید68882 15492711 اماده سازی وبسته بندی حبوب تهران 38 1,500 تن
کشت وصنعت قارچ بی بی تمدید7573 15492711 بسته بندی حبوبات البرز 40 1,000 تن
جواد فخردوزدوزانی 15492711 آماده سازی وبسته بندی حبوب البرز 20 2,000 تن
بازرگانی برین گسترمهدی بادپا تمدید27564 15492711 اماده سازی بسته بندی حبوبات تهران 49 500 تن
غذائی جابان محمدحسینیه فراهانیتمدید39496 15492711 آماده سازی وبسته بندی حبوب تهران 81 500 تن
سیاوش نوروزی و عباسعلی کاشانی تمدید64633 15492711 آماده سازی و بسته بندی حبو تهران 35 300 تن
تغذیه پارس نجفعلی محرمی اورنج تمدید38330 15492711 آماده سازی بسته بندی حبوبا تهران 20 740 تن
حسین ومحمدورضاجابریان تمدید 34721 15492711 اماده سازی بسته بندی حبوبات تهران 35 1,000 تن
پیمان وشاهرخ طوماریمعتمدی وطوماریت 60144 15492711 آماده سازی و بسته بندی حبو تهران 90 500 تن
عبدالحمید قاجاردولو تمدید 69059 15492711 اماده سازی وبسته بندی حبوب البرز 48 700 تن
کشت وصنعت پنجک تمدید67537 15492711 بسته بندی حبوبات تهران 42 1,500 تن
سپیده شهریاررضائی 15492711 حبوبات تهران 50 2,500 تن
شرکت صنعت غذایی ژوبین مهر- تمدید 39062 15492711 اماده سازی بسته بندی حبوبات تهران 45 500 تن
علی طاهرخانی تمدید31224 15492711 حبوبات تهران 37 1,500 تن
خشکباروحبوبات بهپادهدیهزاهد فقیهیتمدید50603 15492711 اماده سازی بسته بندی حبوبات البرز 40 1,500 تن
تعاونی بسته بندی حبوبات وخشکبارفاطمه طلوعیتمدید37094 15492711 آماه سازی و بسته بندی حبوب تهران 40 1,000 تن
تعاونی بهداشت آوران تهران تمدید26323 15492711 بسته بندی حبوبات تهران 28 1,500 تن