پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 240 نتیجه
زرین طالقان 17301112 گردباف البرز 35 460 تن
مجتمع صنایع نساجی و پوشاک ارومیه ارکید بافت 17301112 پارچه تریکو کشباف گرد آذربایجان غربی 31 1,750,000 تن
مشهد بافت کیمیا 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 75 120 تن
آذرین بهپوش توس موافقت با توسعه 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 37 200 تن
عظیم بافت زرند 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی مرکزی 97 200 تن
طاهریان حسین آبادی-علی اکبروحسین ومحمدعلی و محمدی سمانی-مهدی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 45 450 تن
شهریاری محمدی-رسول 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 70 400 تن
گروه صنعتی نیلبافت سپاهان-شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 84 1,200 تن
تولیدی تریکوبافی دهکده صنعت شمال 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی گیلان 87 200 تن
رامشان ریس 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قزوین 42 896 تن
صنعت بافت برتن 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قزوین 53 45 تن
تعاونی شمیم یابان بافت یزد شماره 214 17301112 پارچه کشباف گرد گردبافی یزد 64 500 تن
یزدخواستی-سعید 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 43 300 تن
یزدخواستی-احمد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 90 300 تن
ایراندوست-امین 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 6 1,200 تن
محمدرضا سلطانی گردفرامرزی 17301112 پارچه کشباف گرد گردبافی یزد 61 250 تن
یکرنگی-جواد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 39 500 تن
نختاب فیروزان 17301112 پارچه کشباف گرد - گردبافی آذربایجان شرقی 100 7,500 تن
حسن فرزانه اصل 17301112 گردبافی آذربایجان شرقی 100 85 تن
قربان قاسمی وردین 17301112 گردبافی آذربایجان شرقی 100 35 تن