پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 101 تا 120 از کل 240 نتیجه
فراآفرینان فن حسین ومحمدرضاصراف اوغلی 17301112 کشبافی تهران 100 18 تن
محمودگیوه چیان 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 314 تن
پرویزفلاح چگینی 17301112 کشبافی تهران 100 75 تن
جبارومحموداستیارزاده 17301112 پارچه کشباف باماشین آلات تهران 100 67 تن
پارسا بافت زاگرس 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 95 تن
مهرپودتهران 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 15,300 کیلو گرم
نخ بافت اشتهارد 17301112 پارچه کشبافی گردبافی البرز 100 30 تن
جمیله طالب توتی ومحمدحسین دره زری 17301112 پارچه کشباف باماشین آلات تهران 100 274 تن
پرویز اسکندربیاتی 17301112 پارچه تریکوباماشین آلات گ تهران 100 94 تن
ابوالقاسم گرامیان مقدم 17301112 پارچه کشباف باماشین آلات تهران 100 110 تن
سیدمحمودثریائی دوست 17301112 پارچه تریکوباماشین آلات گردب تهران 100 228 تن
بافکاوه 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 486 تن
محمود نیکخواه 17301112 پارچه کشبافی گردباف تهران 100 123 تن
شرکت خدمات تکمیلی حریر الوان 17301112 پارچه کشباف تهران 100 25,340 کیلو گرم
پوشاتکس 17301112 پارچه کشباف با ماین الات تهران 100 703 تن
هوشنگ غیاثوندقزوینی 17301112 پوشاک تریکوباماشین الات تهران 100 57 تن
محمدرضاکریمی 17301112 پارچه تریکوباماشین الات گ تهران 100 244 تن
غلامرضا حسین زاده عبدالجبار 17301112 پارچه تریکو تهران 100 31 تن
سید مصطفی امینی 17301112 پارچه کشباف گردباف البرز 100 98 تن
ریسندگی و بافندگی البس پوش 17301112 پارچه کشباف با ماشین الات گردودوخت آن تهران 100 164 تن