پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 121 تا 140 از کل 240 نتیجه
لیدا اسدزاده 17301112 پارچه گردباف البرز 100 200 تن
علی اصغر جناب اصفهانی 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 178 تن
زهرا شهباز 17301112 پارچه گردباف تریکو البرز 100 500 تن
بافت و تکمیل ستاره اکران- تمدید 50983 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی البرز 100 125 تن
شقایق چهارمحال وبختیاری 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی چهارمحال و بختیاری 100 400 تن
شادیلون 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 1,900 تن
تکتم 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 1,200 تن
نوآوران پوش ایران 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 1,000 تن
شادیلون مکمل 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 933 تن
نساجی فیروزه مشهد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 600 تن
مهتارنگ توس 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 800 تن
علی کامکار شرشری 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 250 تن
تعاونی تولیدی البسه ظفر مشهد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 300 تن
والابافت مشهد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 200 تن
مصطفی مصطفوی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 100 تن
رضا و محمد اسدی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 270 تن
بافت سامان استوار 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی خراسان رضوی 100 350 تن
میرزاعلی جمشیدی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی زنجان 100 240 تن
جوادزیاری 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی سمنان 100 210 تن
رنگین نخ معین گرمسار 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی سمنان 100 420 تن