پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 161 تا 180 از کل 240 نتیجه
صالباف یزد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی یزد 100 165 تن
پوشانک یزد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی یزد 100 580 تن
محمدعلی نوری 17301112 پارچه گردباف یزد 100 20 تن
بافت کویراردکان 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی یزد 100 190 تن
محمدرضا فلاح منشادی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی یزد 100 200 تن
محمدرضا دره زری 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی یزد 100 55 تن
ناصر شاداب 17301112 پارچه کشباف گرد یزد 100 42 تن
حسین و علی کاجی 17301112 پارچه کشباف گردبافی یزد 100 70 تن
میکرو نخ کویر 17301112 پارچه کشباف «گردبافی» یزد 100 800 تن
ابوالقاسم قائمی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 200 تن
بهروز ارجمندزاده 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 90 تن
نساجی کوثر فرد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 250 تن
الغدیر تهران 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 300 تن
تولیدی نخ کوثر البرز 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 215 تن
حمیدرضا سمیعی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 182 تن
شیرین بافت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 1,380 تن
محمدحسین تقوی فرد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 82,900 کیلو گرم
سکینه کشاورزی - خانم 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 80 تن
محمدجواد نحوی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 200 تن
ثابت رنگ قم 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 49 تن