پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 181 تا 200 از کل 240 نتیجه
منصور گلفشان 17301112 پارچه گردبافی قم 100 240 تن
گلدسته بافت 17301112 پارچه کشباف -گردبافی قم 100 1,000 تن
صنایع بافت تکمیل ایران 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 1,600 تن
بافت و تکمیل بی نظیر قم 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 6 تن
محمود غروی نجفی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 230 تن
محسن احمدزاده 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 245 تن
تولیدی کشباف مهر تهران 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 285 تن
مهدی عبداللهی نسب 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 240 تن
لطف الله رزاقی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 300 تن
جهانگیر سیاحت معین 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 83 تن
تولیدی ترمه بافت صبا 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 100 تن
علی ساروی و رضا نادری مطلع 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 90 تن
علی بیطرفان 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 300 تن
ابوالفضل علی آبادی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 35 تن
حمیدرضا حاج محمد حسنی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی قم 100 350 تن
پوشینه بافت ایران 17301112 گردباف قزوین 100 2,000 تن
قربانعلی حاجیلو 17301112 گردبافی قزوین 100 90 تن
تولیدی و صنعتی ترومل 17301112 بافندگی گردبافی 600 تن در سال 73 و 514/5 تن سال 85 قزوین 100 1,115 تن
تام باف 17301112 گردباف قزوین 100 700 تن
صنایع بافت تکمیل ایران واحد شماره 1 17301112 گردباف قزوین 100 1,500 تن