پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 41 تا 60 از کل 240 نتیجه
غلامی - اکبر و محسن و ناصر 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 90 تن
تعاونی پویا بافت-شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی115تن افزایش خط اصفهان 100 180 تن
نساج پور - حسن و شهلا 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 100 تن
نوروزی-حسن و نوروزی رنانی-اکبر 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 185 تن
مجیدی درچه - سیدرسول 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 53 تن
تعاونی بافت دوزشهیدفیاض بخش اصفهان-شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 100 تن
قلمکاریان - فضل اله 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 125 تن
حاجی علی زاده کردآبادی - رضا 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 30 تن
ناصری - فرهاد و کمال 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 180 تن
چنکوک - علی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 180 تن
پاک زاد - رضا 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 85 تن
حاجی علیزاده - حسین 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 160 تن
مهنام-مهدی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 150 تن
ناصری اصفهانی-رسول 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 170 تن
ناصری اصفهانی - سید مرتضی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 240 تن
حسینی جبلی-سیدعلی وسیدمحمد 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 855 تن
تعاونی رنگ وبافت پرتیکان فریدن-شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 600 تن
بافت کبیر جزه-شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 500 تن
رئیسی نافچی-رحیم ومحمدی ناوچی نژاد-مهدی وپورنقشبند-مصطفی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 60 تن
معتمد پور-حسین 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 150 تن