پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 61 تا 80 از کل 240 نتیجه
تولیدی قائم بافت ایلام 17301112 پارچه گردباف ایلام 100 300 تن
سحاب بافت 17301112 پارچه گردباف ایلام 100 150 تن
پایا نخ 17301112 انواع پارچه حلقوی تاری تهران 100 360 تن
عباس حاجی پورحسین کریمی محمدباقرهماطینت 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 237 تن
محمدسعید ومسعود باباخانی محمدتقی باباخانی 17301112 پارچه با ماشین الات گردباف تهران 100 15 تن
علی برادران ستارزاده 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 100 تن
محمدفرداسماعیل پورسرخابی مسکن 17301112 البسه کشباف گردباف تهران 100 102 تن
نساجی پودینه 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 1,000 تن
تکمیل پارچه تهران 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی تهران 100 2,000 تن
بافت آزادی 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 3,500 تن
کشبافی صفا 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 680 تن
التفات نیازی 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 200 تن
مخمل پارساد 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 420 تن
ابوالفضل وغلامحسن ورضاغروی 17301112 پارچه کشباف گردباف البرز 100 210 تن
محمدحسن خرسند صعبائی 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 65 تن
مسعود عظیمی پور 17301112 کشباف گردباف تهران 100 160 تن
منوچهر شیرازی 17301112 گردباف تهران 100 60 تن
بافندگی هدیه شهرمحمدرضا توکلی 17301112 پارچه کشباف گرد گردبافی البرز 100 200 تن
بست لند 17301112 گردباف تهران 100 72 تن
محمد حسن امجد محمودی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی تهران 100 273 تن