پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 49 نتیجه
بهداشت صنعت خطیب 2421412323 حشره کش خانگی سمی قم 0 500 تن
آترین پروتئین 2421412323 حشره کش خانگی سمی آذربایجان شرقی 0 250 تن
سبز محصول داتیس 2421412323 حشره کش خانگی سمی البرز 96 250 تن
علی صادقی 2421412323 حشره کش خانگی سمی سمنان 61 400 تن
مهندسی نرمین شیمی نوین 2421412323 حشره کش خانگی سمی قزوین 0 400 تن
گلستان شمیم آرا 2421412323 حشره کش خانگی سمی تهران 76 100 تن
حسین سقاشیرپور 2421412323 حشره کش خانگی سمی اصفهان 0 300 تن
سعید روحی ها 2421412323 حشره کش خانگی سمی قزوین 0 600 تن
فومن شیمی بهداشت 2421412323 حشره کش خانگی سمی گیلان 0 1,000 تن
علی سالاری شریف 2421412323 حشره کش خانگی سمی یزد 0 20 تن
محمود مهرانیان 2421412323 حشره کش خانگی سمی خراسان رضوی 0 400 تن
صنایع شیمیایی غفاری 2421412323 حشره کش خانگی سمی سمنان 88 200 تن
نادی سپید آسیا 2421412323 حشره کش خانگی سمی خراسان رضوی 81 50 تن
کیا سم کارمانیا 2421412323 حشره کش خانگی سمی کرمان 93 50 تن
آزاده فاتحی راویز 2421412323 حشره کش خانگی سمی فارس 0 200 تن
تعاونی کارخانجات شیمیایی داروگستر 2421412323 حشره کش خانگی سمی البرز 0 200 تن
آذین شیمی آرکا 2421412323 حشره کش خانگی سمی زنجان 0 10 تن
شیمی سبز اشراق 2421412323 حشره کش خانگی سمی زنجان 0 50 تن
پالایشگاه ساینا شیمی بهشت 2421412323 حشره کش خانگی سمی قم 100 3,000 تن
داود سلطانیان 2421412323 حشره کش خانگی سمی اصفهان 100 50 تن