پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 12 از کل 12 نتیجه
هلیا فرایند رازی 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری اصفهان 77 1,000 تن
سیال حفاری پیشرو 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری قزوین 0 700 تن
حفار پودر سپاهان 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری اصفهان 40 1,850 تن
چشم انداز انرژی کیمیا 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری خوزستان 8 600 تن
پتروکرات پارس 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری خوزستان 95 100 تن
سیالات حفاری پارس 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری مرکزی 100 48 تن
بنیان نوین شیمی پارس 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری مرکزی 100 2,800 تن
چشم انداز انرژی کیمیا 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری خوزستان 100 500 تن
شیمیایی انرژی سمنان 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری سمنان 100 3,000 تن
شیمیایی نفت گستر 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری خوزستان 100 3,000 تن
هلیا فرایند رازی 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری اصفهان 100 1,000 تن
پتروفن آوران آپادانا 2429412488 امولسیفایر های گل حفاری اصفهان 100 700 تن