پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 640 نتیجه
راهسازی فرش راه یزد 2699412303 آسفالت یزد 100 300,000 تن
راهسازی راه فرمای توس 2699412303 آسفالت خراسان شمالی 100 720,000 تن
راه و ساختمانی آرین پی سهند 2699412303 آسفالت قم 100 370,000 تن
زرین شن بندرعباس 2699412303 آسفالت هرمزگان 100 336,000 تن
توس رادیه 2699412303 آسفالت خراسان جنوبی 100 300,000 تن
قاسمعلی قنبری 2699412303 آسفالت قم 100 250,000 تن
تعاونی شن و ماسه 3157 دانه بندی سلسله 2699412303 آسفالت لرستان 100 100,000 تن
آکام شن پارس 2699412303 آسفالت فارس 100 240,000 تن
‍‍‍‍‍پیمان راه همدان 2699412303 آسفالت زنجان 100 180,000 تن
سلیم بهرام 2699412303 آسفالت هرمزگان 100 400,000 تن
امین حفار مهریزی 2699412303 آسفالت خراسان رضوی 100 120,000 تن
ناورود 2699412303 آسفالت آذربایجان شرقی 100 200,000 تن
سازمان عمران تبریز 2699412303 آسفالت آذربایجان شرقی 100 200,000 تن
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان 2699412303 آسفالت تهران 100 250,000 تن
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان 2699412303 آسفالت مرکزی 100 1,730,000 تن
شن گستران پاکدشت 2699412303 آسفالت تهران 100 250,000 تن
ساختمانی امین سامان تاک 2699412303 آسفالت قزوین 100 360,000 تن
رهپویان راه و ساختمان 2699412303 آسفالت کرمانشاه 100 200,000 تن
عامیان راه پل 2699412303 آسفالت خراسان جنوبی 100 300,000 تن
بیس راه 2699412303 آسفالت کردستان 100 120,000 تن