پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 14 از کل 14 نتیجه
شبکه بادران گستران 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 0 200 تن
صنایع شیمیایی غفاری 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) سمنان 88 100 تن
فوادآرا 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 69 250 تن
داروپوش 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) گیلان 80 350 تن
صنایع آرایشی بهداشتی سبزگلسار 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 97 300 تن
آیدین کیمیا آرا 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 63 250 تن
اشاورز 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) مرکزی 90 600 تن
والیان ماشین صنعت پاک 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 75 200 تن
صنایع آرایشی بهداشتی سبزگلسار 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 68 400 تن
اکسون بسته بندی صدرا 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 66 800 تن
مجتمع صنایع چسب استحکام قم 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) قم 100 300 تن
شیمیایی رازی 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 100 4,260 تن
داروپوش 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) گیلان 100 400 تن
والیان ماشین صنعت پاک 2899512356 ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب) البرز 100 200 تن