پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 296 نتیجه
سیکا صنعت تاریانا 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط خوزستان 0 150 دستگاه
صنایع صبح پارلار آسیا 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط آذربایجان شرقی 0 200 دستگاه
رایان ماشین افرازهگمتان 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط همدان 94 300 دستگاه
برق تابنده گستر 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط کرمان 95 3,500 دستگاه
لاوان تابلو 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط کرمان 97 1,000 دستگاه
تابلو صنعت توان 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط مرکزی 0 100 دستگاه
فنی و مهندسی فولاد برق اراک 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط مرکزی 0 500 دستگاه
تولیدی سامان تابلو پارس 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط خراسان رضوی 61 500 دستگاه
سید حسام صلواتی 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط کردستان 0 150 دستگاه
تامین تابلوی اشتهارد 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط البرز 0 500 دستگاه
ایمن تابلو زاگرس 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط لرستان 62 20 دستگاه
آذرتابلوتوان تبریز 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط آذربایجان شرقی 67 800 دستگاه
حمزه وحدانی 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط خراسان شمالی 0 1,500 دستگاه
هدایت اله لقمانی جهرمی 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط فارس 2 250 دستگاه
بهنام بختیاری نسب 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط فارس 0 2,000 دستگاه
تعاونی تولید و توسعه عمران مهران نور 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط خوزستان 0 500 دستگاه
علیرضا نادرپور 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط یزد 20 1,000 دستگاه
علیرضا نادرپور 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط یزد 0 1,000 دستگاه
پوران الکتریک 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط یزد 5 500 دستگاه
راغب یوسفی 3120512426 تابلو برق فشارمتوسط کردستان 0 1,000 دستگاه