پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 21 نتیجه
گروه مهندسی کیسان نوید صنعت 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور مرکزی 64 1,500 دستگاه
تامین تابلوی اشتهارد 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور البرز 0 300 دستگاه
نیرورسانان امارد 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور مازندران 0 50 دستگاه
فرزاد لطفی 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور کرمانشاه 2 200 دستگاه
هوشمندسازان پدیده جوان 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور خوزستان 15 10 دستگاه
داود آذری 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور اصفهان 0 35 دستگاه
آلفا برق 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور اصفهان 79 100 دستگاه
بهینه سازان انرژی زیست اروند 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور هرمزگان 60 1,000 دستگاه
علی احمدپور 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور کردستان 100 10 دستگاه
تعاونی تولید صنایع برق خزر 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور منطقه آزاد انزلی 100 70 دستگاه
صنایع برق سامان دلتا یزد 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور یزد 100 100 دستگاه
گسترش برق دشت گنبد 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور گلستان 100 350 دستگاه
اریانا تجهیز سپاهان 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور اصفهان 100 100 دستگاه
لاوان تابلو 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور کرمان 100 1,000 دستگاه
ایران سوئیچ 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور تهران 100 200 دستگاه
فنی و مهندسی تابش رعد مازند 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور مازندران 100 400 دستگاه
ایمن صنعت آرین پیشرو پارسین 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور آذربایجان شرقی 100 100 دستگاه
آرمان تابلو البرز 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور قزوین 100 50 دستگاه
الفبای فناوری داتیس 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور تهران 100 7,500 دستگاه
کرمان تابلو 3120512429 تابلوی کنترل دور موتور کرمان 100 1,500 دستگاه