پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 36 نتیجه
حسین محمدی نوده 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق قم 0 200,000 عدد
صنعت سازه سیم پویش 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق آذربایجان شرقی 43 1,500,000 عدد
مهندسی دنا فراز صنعت 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق مازندران 0 60,000 عدد
سعید اسمعیل اده 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق خراسان رضوی 0 200,000 عدد
نوآور ارتباط صنعت 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق قزوین 17 200,000 عدد
آرمان الکتریک ارگ 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق کرمان 88 48,000 عدد
توسعه صنعت فن آوران کاسپین 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق قزوین 0 50,000 عدد
نوآور ارتباط صنعت 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق قزوین 0 2,000,000 عدد
نوآور ارتباط صنعت 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق قزوین 0 800,000 عدد
مروارید گستر فرزان 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق اصفهان 7 100,000 عدد
رضا رنجبر 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق آذربایجان شرقی 78 100,000 عدد
مهدی مولوی 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق همدان 0 400,000 عدد
حامد عابدی 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق تهران 0 100,000 عدد
پارس صنعت کویر مرکز 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق سمنان 0 48,000 عدد
آرش قاضی زاده 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق سمنان 0 15,000 عدد
محمود کیانی 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق همدان 0 400,000 عدد
نبی اله بردون 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق مازندران 0 600,000 عدد
صدر افرا سازان توس 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق خراسان رضوی 0 50,000 عدد
تعاونی تولیدی و توزیعی وفای سپهر 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق کرمان 0 200,000 عدد
علی چنگی 3190412387 قطعات سیستم برق رسانی و احتراق مرکزی 0 20,000,000 عدد