پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 3 از کل 3 نتیجه
فنون طب نقش جهان 3311513744 سرویکس براش اصفهان 9 3,000,000 عدد
دی پشتیبان صنعت 3311513744 سرویکس براش کرمانشاه 60 10,000,000 عدد
ظریف پلیمر سپاهان 3311513744 سرویکس براش اصفهان 100 4,500,000 عدد