پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 5 از کل 5 نتیجه
مهندسی سعی 33121323 کیلومترشمار تهران 100 15,000 عدد
نواخودروپرندمحمد علی نواب 33121323 کیلومترشمار خودرو تهران 100 224,000 عدد
صنعتی دقت خودروایپاکو 33121323 پانل کیلومترشمارخودرو تهران 100 300,000 عدد
تعاونی 204آذریدک میاندواب 33121323 کیلومترشمارخودرو آذربایجان غربی 100 21,000 عدد
تعاونی تولیدی قطعات خودرو 9004 شیراز 33121323 پوسته کیلومتر شمار فارس 100 200,000 قطعه