پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه
تکاپو طب تمدید76894 33122032 میکروسکپ پزشکی البرز 25 1,000 دستگاه
پیشرفت درمانهوشنگ ناصرنیاتمدید39910 33122032 انواع میکروسکوپ تهران 27 100 دستگاه
صنایع الکترونیک ایران صنایع اپتیک اصفهان-شرکت 33122032 انواع میکروسکوپ بجزمیکروسکوپ اصفهان 100 200 دستگاه
تکاپوطب 33122032 مونتاژمیکرسکوپ آزمایشگاهی تهران 100 500 دستگاه
مرکزنوآوریهای آموزشی ایران 33122032 میکروسکوپ تهران 100 7,000 دستگاه
لاب ترون 33122032 لام میکروسکوپ البرز 100 800,000 بسته