نام واحد : صنایع غذایی شیرین پارت ایرانیان

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نظرآباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیرفربد احمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور

 • سریال مجوز : 200011000000
 • شماره مجوز : 332355/1/100
 • تاریخ مجوز : 06/02/1396
 • کد محصول : 1511512409
 • شرح محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%