نام واحد : فرآورده های گوشتی آذر تک خوراک

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : شهرک شهید...
 • تلفن شرکت : ******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یکی ازمحل های مجاز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید محمد حسین موسویان نژاد صادقی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور

 • سریال مجوز : 200218000000
 • شماره مجوز : 54831
 • تاریخ مجوز : 07/11/1391
 • کد محصول : 1511512409
 • شرح محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%