نام واحد : تعاونی تولیدی بسته بندی مواد غذائی و پروتئینی مهدی گوشت قائم

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهرعلی اولادی قادیکلائی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)

نام محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور

 • سریال مجوز : 200297000000
 • شماره مجوز : 14496/701
 • تاریخ مجوز : 29/06/1394
 • کد محصول : 1511512409
 • شرح محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%