نام واحد : پلوئی-علیرضاواحمدی شاهدانی- حمیدرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : نجفآبادروستای...
 • تلفن شرکت : ******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی تیران وکرون در امتداد ضلع شرقی خ6
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم عبدانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تیران وکرون

نام محصول : اتصالات شبکه گازرسانی

 • سریال مجوز : 1319596
 • شماره مجوز : 12415
 • تاریخ مجوز : 05/05/1387
 • کد محصول : 25201767
 • شرح محصول : اتصالات شبکه گازرسانی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%