نام واحد : حاج کاظمیان-مهدی

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : ****627جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی خ یکم فرعی اول پ 14
 • تلفن واحد : ****522جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حاج کاظمیان-مهدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : چراغ فلورسنت پربازده خطی

 • سریال مجوز : 1320612
 • شماره مجوز : 45474
 • تاریخ مجوز : 13/02/1391
 • کد محصول : 31501538
 • شرح محصول : چراغ فلورسنت
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%